Waarom het Signaalpunt tegen eenzaamheid?

Volgens het CBS is ongeveer 11% van álle Nederlanders, in álle leeftijdsgroepen ernstig eenzaam. Een snelle berekening laat zien dat dit om 187.000 Nederlands gaat. De kans is groot dat je iemand in je omgeving kent waarvan je denkt dat hij of zij eenzaam is.
 
Geen enkele gemeente heeft meer dan een fractie van deze mensen in beeld, ondanks de inspanningen die zij daarvoor verrichten. Maar liefst 47% van de volwassenen gaf in 2020 aan eenzaam te zijn. Het is daarmee een groot maatschappelijk probleem.

Bron: VZinfo.nl

Programma’s voor ondersteuning vinden de burger niet

De meeste gemeenten hebben een prachtig aanbod van ondersteuning voor hun ernstig eenzame burgers. Echter, het ervoor zorgen dat deze voorzieningen die burgers bereiken is bij veel gemeenten een groot knelpunt. Zo zijn er gemeenten die alle 75-jarigen bezoeken om naar hun welbevinden te vragen. Veel gemeenten stellen subsidies beschikbaar voor activiteiten tegen eenzaamheid of organiseren zelf bijeenkomsten. Het resultaat hiervan is echter beperkt en lost niet de eenzaamheid op lange termijn op.
Een ander probleem is dat burgers vaak de hulp niet weten te vinden, maar ook dat ze een drempel ervaren bij het zoeken van hulp en het lastig vinden om zichzelf ‘eenzaam’ te noemen.

Het Signaalpunt is een plek om hulp te vragen

Veel mensen maken zich geregeld om zichzelf of anderen in hun naaste omgeving. Vaak weten ze niet waar daarmee naar toe te gaan. Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is een laagdrempelige ingang waar in slechts drie stappen de zorg gedeeld kan worden.

Het signaalpunt brengt burger en professionals samen

Om die reden heeft Signaalpunt een werkwijze ontwikkeld waarmee gemeenten in een veel vroeger stadium hulp kunnen bieden aan die eenzame mensen. Burgers kunnen voor zichzelf en de mensen om zich heen hulp vragen. De bezorgde buurvrouw kan dit doen, maar ook de kapper die hoort dat het niet zo goed gaat met zijn cliënt.

Daarnaast biedt het Signaalpunt mogelijkheden om de ondersteuning veel gemakkelijker te delen met professionals en georganiseerde vrijwilligers.

Deze signalen komen zo op de juiste plek terecht. Hierdoor worden de gevolgen van ernstig isolement voorkomen en worden meer burgers geholpen tegen lagere kosten.

Aanleiding

In 2013, als de Rotterdamse Bep de Bruin na 10 jaar dood in haar woning wordt gevonden, is de stad in shock. Hoe was het mogelijk dat niemand haar had gemist? De gemeente besloot daarop maatregelen te nemen en startte een campagne tegen eenzaamheid.

Bron: Ad.nl

Hugo de Jonge aan de basis

Hugo de Jonge Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De voormalige minister van VWS, Hugo de Jonge, toen nog wethouder in Rotterdam, gaf opdracht voor de aanpak van eenzaamheid, dit om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Op dit moment maakt het Signaalpunt onderdeel uit van de toolkit van het VWS programma Een tegen Eenzaamheid.

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is een initiatief van Innoveere in samenwerking met het Ministerie van VWS en deelnemende gemeenten

list-style-icon

Waarom zou ik een signaal afgeven?

Je maakt je zorgen over jezelf of een ander en weet zelf niet wat daaraan te doen. Het Signaalpunt biedt de reikende hand. Samen met professionals kan de gesignaleerde aan de slag. Lees hier meer informatie over wat je kan doen voor een ander of jezelf.

list-style-icon

Wat gebeurt er met mijn signaal?

Na het afgeven van een signaal zal een professional contact opnemen en aan de slag gaan met de gesignaleerde persoon om de situatie te verbeteren! Zo wordt een ander of jijzelf altijd geholpen! Lees hier meer informatie over het afgegeven signaal.

list-style-icon

Wat is het Signaalpunt?

Het Signaalpunt is een laagdrempelige plek waar iedereen de zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. Iedereen, dus niet alleen de professionals van onze maatschappelijke organisaties, maar ook ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers, banken, huisartsen of postbezorgers. Maar ook als je jezelf eenzaam voelt kun je een signaal afgeven. Deze signalen komen vervolgens terecht bij de juiste personen of organisaties die voor hulp en ondersteuning zorgen. Lees hier meer informatie over het signaalpunt.

list-style-icon

Ik voel me soms eenzaam, wat kan ik doen?

Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Of je je eenzaam voelt bepaal je dus vooral zelf. Je kunt je bijvoorbeeld eenzaam voelen doordat je graag meer sociale contacten zou hebben met anderen. Of doordat je graag een beter contact met anderen mist. Voor de mensen om je heen blijft jouw eenzaamheidsgevoel misschien verborgen. Lees hier meer informatie over eenzaamheid.

list-style-icon

Iemand die ik ken is eenzaam, wat kan ik doen?

Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken! Iedereen kan zich periodes eenzaam voelen. Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. Eén van de manieren om iemand te helpen, is het afgeven van een signaal, zodat een professional kan helpen, Lees hier meer informatie over wat je kan doen voor een ander.