Wat gebeurt er met mijn signaal?

Wanneer een signaal binnenkomt wordt dit allereerst door een medewerker van de gemeente beoordeeld. Sommige gemeenten laten deze beoordeling doen door een aangewezen welzijnsorganisatie. Binnen de gemeente doen verschillende welzijnsorganisaties mee aan het initiatief Signaal tegen Eenzaamheid. Een van deze organisaties krijgt het signaal toegewezen om dit op te volgen.

Zodra het signaal is toegewezen, pakt een medewerkers van de welzijnsorganisatie het signaal op. Zij onderzoeken de situatie. Er wordt contact opgenomen met de persoon die mogelijk eenzaam is en een eerste inschatting gemaakt. Pas als blijkt dat het signaal correct is en de persoon ook graag hulp wil wordt bij de betreffende organisatie een dossier aangemaakt.

Helaas kunnen we de melder niet op de hoogte houden van wat er is gebeurd met het signaal. Dit in verband met de privacy van de betrokkene.