Stappenplan voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Illustratie met een zwaaiende dame en twee heren die blij kijken. Ze hebben een hand op de schouder bij elkaar.

Gemeente Terneuzen boekt succes met haar aanpak van eenzaamheid. In opdracht van het ministerie van VWS heeft de coördinerende welzijnsorganisatie aan-z deze aanpak uitgewerkt in een stappenplan en bijbehorend voorbeeldplan. Deze documenten bieden gemeenten die willen werken aan het bestrijden van eenzaamheid praktische richtlijnen, voorbeeldteksten, formats, tips en een concreet plan dat zij kunnen gebruiken als leidraad bij het opzetten van hun eigen aanpak.

Download het stappenplan en download het voorbeeld-plan van aanpak

Kijk op eentegeneenzaamheid.nl voor meer informatie over de lokale aanpak van de Gemeente Terneuzen en aan-z.

Interesse in het signaalpunt? Neem contact met ons op!