“Gemeenten pakken signalen over eenzaamheid op”

Zó kan uw gemeente ook meedoen aan het Signaalpunt.

Samen tegen eenzaamheid

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is gestart in 2016. De aanleiding was een mevrouw die lange tijd overleden was voordat ze werd gevonden. De huidige minister van VWS, toen nog wethouder in Rotterdam, gaf opdracht voor de aanpak van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid om dit in de toekomst te voorkomen.

Eenzaamheid is niet alleen een probleem in grote steden en zeker ook niet beperkt tot ouderen. Dat is uit onderzoek gebleken. Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid streeft een brede signaleringsaanpak na, voor alle eenzame burgers. Nu maakt het Signaalpunt onderdeel uit van de toolkit van het VWS programma Een tegen eenzaamheid.

Veel acties

Het is nu een tijd waarin het risico van eenzaamheid groter is dan ooit. Gelukkig zien we nu veel acties van actieve burgers en hulp naar eenzame buren als het gevolg van de Corona-crisis.

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid kan deze lokale initiatieven ondersteunen en bijdragen dat ook na deze crisis aandacht voor anderen blijft bestaan. Het Signaalpunt maakt de resultaten van de huidige initiatieven blijvend.

Verloren signalen opgepakt

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is een initiatief van het Ministerie van VWS, gemeenten samen met het Centrum voor Publieke Innovatie. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat veel mensen in de naaste omgeving zorg hebben en niet weten waar daarmee naar toe te gaan. Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is een laagdrempelige ingang waar in 3 stappen de zorg gedeeld kan worden zodat deze signalen niet verloren gaan.

Hoe werkt het in deelnemende gemeenten?

 1. U bent een bezorgde burger (of een medewerker van een organisatie zoals een woningbouwcoöperatie) en u maakt zich zorgen over de eenzaamheid van een ander en weet zelf niet wat daaraan te doen. Of u bent zelf eenzaam en hebt hulp nodig.
 2. U geeft op het Signaalpunt aan wat uw zorg is en wie u bent.
 3. U geeft het adres op waar de persoon woont waar u zich zorgen over maakt.
 4. De gemeente kiest welke betrouwbare persoon, meestal van een welzijnsorganisatie, het signaal opvolgt.
 5. Deze medewerker neemt contact op met de persoon die eenzaam is, en wellicht met de signaalgever ter voorbereiding daarop.
 6. Samen met de persoon die eenzaam is wordt gekeken naar wat de passende persoonlijke invulling is om dit op te lossen.

 

Infographic


Download de Infographic Signaalpunt tegen Eenzaamheid

Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid bewaakt de privacy en laat enkel betrouwbare mensen met u contact opnemen. Alle contacten worden vastgelegd en zijn dus terug te vinden.

Contactformulier

 • Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is onderdeel van het programma Een tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.
 • Gemeenten die geïnteresseerd zijn in meer informatie over Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid of deelname met een eigen Signaalpunt vullen het contactformulier in. Zij kunnen het Signaalpunt tegen Eenzaamheid integreren in de gemeentelijke website en combineren met reeds ontstane lokale initiatieven tegen eenzaamheid.
 • We nemen contact met u op om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.
 • Gemeenten volgen hun eigen proces voor opvolging van de signalen, met lokale partners. Het Signaalpunt kan adviseren hoe deze opvolging te organiseren, ook als vragen verder gaan dan eenzaamheid. Uiteraard hanteren gemeenten de richtlijnen van het RIVM in het kader van het corona-virus.
 • Het Signaalpunt tegen Eenzaamheid is er niet alleen tijdens de corona-crisis. Dit Signaalpunt is er voor altijd.