Overige Signaalpunten

Onze initiatieven helpen de burger om in contact te komen met hulpprogramma’s van de gemeente en helpen mensen en bedrijven die zich zorgen maken over een ander om deze in contact te brengen met professionele hulpverlening.

green plant in clear glass cup

Signaalpunt Schulden

Heeft u schulden en wilt u een aanvraag doen voor schuldbemiddeling of schuldsanering, zijn er dreigende situaties zoals huisuitzetting of afsluiting van gas, water en elektra? Komt u er niet meer uit en zou u graag ondersteuning willen krijgen bij het oplossen? Geef dan een signaal af voor het hulppunt schulden. Er zal dan een traject worden gestart en bekeken hoe u het beste geholpen kunt worden.

Krijg weer grip op uw inkomsten en uitgaven en creëer samen met de hulpverleners weer toekomst perspectief!

Signaalpunt voor personen met verward gedrag

Vertoont een familielid, vriend of kennis verward gedrag? Dan kan men via het signaalpunt verward gedrag dit aangeven. De meldingen worden opgevolgd door hulpverlenende organisaties en eventueel de gemeente. Zo wordt er bekeken of de melding terecht is en eventueel passende stappen ondernomen voor deze persoon.

Nadenkende Man Met Smartphone Op Straat

Signaalpunt situaties voor de Wet Verplichte GGZ

Als vrijwillige zorg niet mogelijk lijkt te zijn en er sprake is van een zeer ernstig zorgelijke situatie waarbij zorg nodig lijkt vanuit geestelijke gezondheidszorg, kan er via dit signaalpunt een hulpvraag worden gestart. De meldingen worden opgevolgd door hulpverlenende organisaties. Zo wordt er bekeken of de melding terecht is en eventueel passende stappen ondernomen kunnen worden voor deze persoon.

Wanneer de signalering passend is geweest zullen de betrokken organisaties de persoon opnemen in hun eigen systeem en bijvoorbeeld een verkennend onderzoek uitvoeren in het kader van de Wet verplichte ggz (WVGGZ). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan bijvoorbeeld de officier van Justitie  bij de rechter een zorgmachtiging aanvragen. Met een zorgmachtiging kan verplichte zorg worden geboden.

Foto Van Man Leunend Op Houten Tafel

man sitting on sofa chair near Christmas tree

Signaalpunt Isolement

Herken of ken jij mensen die plotseling niet meer meedoen aan een buurtactiviteit, vereniging, niet meer naar een dienst komen of iemand die helemaal niet meer buiten komt?

Het kan zijn dat deze persoon bewust of onbewust geïsoleerd raakt van zijn of haar sociale omgeving en zo afgesloten raakt van sociale contacten. Die persoon kan in sociaal isolement zijn geraakt. Als je eenmaal in sociaal isolement bent is het erg moeilijk om hieruit te komen. Sociaal isolement brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, het melden van deze zorgen kan levensreddend zijn.

Signaalpunt Daklozen

Soms kom je mensen in je dagelijks leven tegen die dakloos zijn of dreigen te worden, soms zelfs hele gezinnen. Bij zorgen over het wel en wee van deze mensen kan dit hulppunt worden ingezet. Na zo’n melding bekijkt een hulpverlenende organisaties of de situatie juist is geconstateerd en of hulp nodig én gewenst is. Hierna worden passende stappen ondernomen voor deze personen en worden ze worden naar een genormaliseerd leven.

Signaalpunt Gedwongen Isolement

Herken of ken jij mensen die plotseling niet meer meedoen aan een buurtactiviteit, vereniging, niet meer naar een dienst komen of iemand die helemaal niet meer buiten komt? Of dat de contacten met een gezin uitsluitend via 1 persoon verlopen?

Het kan zijn dat personen in dat gezin gedwongen worden in isolement of verborgen voor de buitenwereld. Voor zo iemand kan het erg moeilijk of risicovol zijn om hieruit te komen. Sociaal isolement brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, het melden van deze zorgen kan levensreddend zijn. Het signaalpunt kan deze signalen in vertrouwen ontvangen, doorgeven aan specialisten op dit gebied.

Persoon Die Duidelijke Gloeilamp Houdt

Een ander signaalpunt?

Komt hier jouw initiatief? Benieuwd af of wij ook voor jouw gemeente / organisatie een oplossing hebben of wil je vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Signaalpunt is een product van Innoveere. Binnen Innoveere worden slimme oplossingen bedacht voor maatschappelijke vraagstukken. Innoveere bedenkt hoe mensen door betere samenwerking sneller problemen kunnen oplossen. Wij kijken vooral naar manieren om de vele bestaande hulpprogramma’s van gemeenten sneller te verbinden aan de mensen die ze nodig hebben. Daardoor worden de burgers beter geholpen en kan de gemeente goedkoper en efficiënter haar taken uitvoeren.