“Mensen hebben mensen nodig”, gemeente Noordwijk gaat strijd aan tegen Eenzaamheid

Afbeelding van strand Noordwijk door hartXpert via Pixabay

“Mensen hebben mensen nodig”. Dit is het Motto van de gemeente Noordwijk met betrekking tot de eenzaamheidproblematiek in haar gemeente. Net als in de rest van Nederland heeft de gemeente Noordwijk met eenzaamheid te maken: 10% van de inwoners tussen 19 en 64 jaar is ernstig eenzaam. Omgerekend wonen in Noordwijk per straat gemiddeld 7 personen die eenzaam zijn. De gemeente zet zich in om eenzaamheid tegen te gaan en heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. Zij geeft aan dat een divers sociaal netwerk en bewustzijn van risicofactoren eenzaamheid kan voorkomen of verminderen.

De gemeente draagt verschillende manieren aan om eenzaamheid tegen te gaan. Eén van deze manieren betreft het opzetten van een Signaalpunt eenzaamheid. Hiervoor maakt de gemeente sinds september gebruik van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid van Signalenportaal, een dochterorganisatie van Innoveere. Hier kunnen burgers terecht wanneer zij zich zorgen maken om een eenzame persoon, maar niet weten bij wie ze terecht kunnen. Na een melding zorgt de gemeente ervoor dat een welzijnsorganisatie bij de eenzame persoon langsgaat om te bepalen welke passende hulp geboden kan worden. Op deze manier kunnen meer eenzame personen geholpen worden die anders niet bij de gemeente bekend waren geweest.