Gemeente Westland start met Signaalpunt in strijd tegen de eenzaamheid

Eenzaamheid is in heel Nederland een groot probleem, zo ook in de gemeente Westland. Van alle inwoners in de gemeente is 38% eenzaam, waarvan 8% ernstig eenzaam. Dat dit niet alleen oudere mensen betreft, blijkt wel uit de cijfers: 44% van de ouderen zijn eenzaam en 34% van de jongeren. De gemeente Westland zet zich in om hier verandering in te brengen en heeft voor de periode van 2019-2028 een aantal concrete doelen gesteld. Hiervoor heeft zij zowel een korte als een lange termijnplanning gemaakt.

Eén van de manieren om eenzaamheid te verminderen is het introduceren van een digitaal signaalpunt. Uit onderzoek en ervaring is namelijk gebleken dat veel mensen in de naaste omgeving zorgen kunnen hebben, maar niet weten waar zij daarmee naartoe kunnen gaan; een signaalpunt kan hiervoor een oplossing bieden. Sinds 23 september maakt de gemeente hiervoor gebruik van het Signaalpunt tegen Eenzaamheid van Signalenportaal, een dochterorganisatie van Innoveere. Hierin kunnen meldingen over mensen die mogelijk eenzaam zijn worden geplaatst. Deze meldingen worden vervolgens door de gemeente opgevolgd. Een welzijnsorganisatie gaat uiteindelijk bij de eenzame persoon langs om te bepalen wat deze persoon nodig heeft.