Eenzaamheid en Corona

Uit recent CBS-onderzoek, gebaseerd op de Gezondheidsenquête, is gebleken dat vooral jongvolwassenen (18- tot 25-jarigen) meer dan andere leeftijdsgroepen een negatieve invloed van de coronacrisis op hun mentale gezondheid hebben ervaren (Reep en Hupkens, 2021). In de tweede helft van 2020 zei bijna de helft van hen zich tijdens de coronacrisis vaker eenzaam te voelen dan ervoor, en ongeveer een op de drie voelde zich vaker somber. Tegelijkertijd bleek dat ook het omgekeerde het vaakst bij jongvolwassenen het geval was: het percentage dat aangaf tijdens de coronacrisis juist minder vaak last te hebben van negatieve gevoelens was iets hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Zo voelde een kleine 10 procent van de jongvolwassenen zich minder vaak eenzaam.

Bron: cbs.nl